Žurnalą „Raktas“ galima prenumeruoti ir į užsienio šalis.

Dėmesio! Nuo 2018 m, sausio mėn. žurnalas bus leidžiamas kartą per mėnesį.


Leidiniai siunčiami pirmenybiniu paštu kiekvieną ketvirtadienį iš „Lietuvos pašto“ skyriaus. Gaunantieji prenumeratą privalo turėti savo gyvenamosios šalies pašto standartus atitinkančią tvarkingą pašto (laiškų) dėžutę.

Atsižvelgiant į šalį ir konkrečią gyvenamąją vietą, žurnalas prenumeratoriui pristatomas per 12−14 dienų po leidinio išėjimo.

Prenumerata priimama tik visam mėnesiui. Prenumeratorius žurnalą gaus nuo artimiausio mėnesio pradžios.


Žurnalo „Raktas“ 1 mėnesio prenumeratos kainosJeigu žurnalą norite užsiprenumeruoti ilgesniam laikotarpiui, lentelėje pateiktą kainą padauginkite iš mėnesių skaičiaus ir gautą sumą sumokėkite redakcijai.

Jeigu leidinį prenumeruojate iš užsienio, mokėti galite per mokejimai.lt sistemą arba tarptautiniu tarpbankiniu pavedimu.
Raktas.Eu » Popierinė prenumerata į ūžsienio šalis

© UAB "Ekspres Media" 2012 - 2020